JV color JV color JV color
Thứ ba, 12 Tháng 12 2023

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ trao giải Vifotec giải WIPO Cúp vàng SHTT năm 2013
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1
logo
logo-ooffice
...
 

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 218
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7502196

Đang trực tuyến

Hiện có 37 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) kêu gọi ủng hộ quỹ

Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) kêu gọi ủng hộ quỹ

PDF.InEmail

Trong sự nghiệp đổi mới và mở cửa của Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã khẳng định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc chấn hưng hiện đại hoá đất nước. Thực hiện chủ trương đó, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ủy ban Khoa học nhà nước này là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân có thiện chí đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ VIFOTEC đã hổ trợ về vật chất và tinh thần cho hàng chục nghìn tài năng sáng tạo thuộc mọi thành phần, mọi tầng lớp nhấn dần (trí thức, công nhân, nông dân...), đặc biệt là thế hệ trẻ, nữ và nam, sáng tạo và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. Đặc biệt, Quỹ đã có tổ chức thành công 15 lần giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 10 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, 17 lần giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam dành cho sinh viên và 6 lần Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa khoa học, kinh tế và xã hội sâủ sắc, góp phần ổn định và phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hợp tác hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới, cùng hội nhập và phát triển. Quỹ VIFOTEC đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Để đáp ứng tình hình mới, thách thức mới và cơ hội mới trong thời đại cách mạng tri thức gắn liền với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đưa Việt Nam phát triển với nhịp độ nhanh, chất lượng cao va bền vửng; tiếp tục phát huy những thanh tựu đã đạt được và đào tạo ra nhiều nguồn lực mới cho Quỹ tiếp tục phát triển trong bối cảnh Việt Nam đã trỡ thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, tôi kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, những người Việt Nam yêu nước hiện đang sống ở nước ngoài, các nhà khoa học có thiện chí ớ các nước hãy đóng góp về vật chất và tinh thần, giúp đỡ và hợp tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam bằng mọi hình thức và phương pháp thích hợp.

Mọi sự ủng hộ và đóng góp của các vị đối với Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) sẽ được ghi nhận, đánh giá cao và sử dụng có hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các vị đối với Quỹ!

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2010

CHỦ TỊCH DANH DỰ

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

dai-tuong-vo-nguyen-giap

Trong sự nghiệp đổi mới và mở cửa của Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã khẳng định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc chấn hưng hiện đại hoá đất nước. Thực hiện chủ trương đó, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ủy ban Khoa học nhà nước này là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân có thiện chí đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ VIFOTEC đã hổ trợ về vật chất và tinh thần cho hàng chục nghìn tài năng sáng tạo thuộc mọi thành phần, mọi tầng lớp nhấn dần (trí thức, công nhân, nông dân...), đặc biệt là thế hệ trẻ, nữ và nam, sáng tạo và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. Đặc biệt, Quỹ đã có tổ chức thành công 15 lần giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 10 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, 17 lần giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam dành cho sinh viên và 6 lần Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa khoa học, kinh tế và xã hội sâủ sắc, góp phần ổn định và phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hợp tác hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới, cùng hội nhập và phát triển. Quỹ VIFOTEC đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Để đáp ứng tình hình mới, thách thức mới và cơ hội mới trong thời đại cách mạng tri thức gắn liền với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đưa Việt Nam phát triển với nhịp độ nhanh, chất lượng cao va bền vửng; tiếp tục phát huy những thanh tựu đã đạt được và đào tạo ra nhiều nguồn lực mới cho Quỹ tiếp tục phát triển trong bối cảnh Việt Nam đã trỡ thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, tôi kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, những người Việt Nam yêu nước hiện đang sống ở nước ngoài, các nhà khoa học có thiện chí ớ các nước hãy đóng góp về vật chất và tinh thần, giúp đỡ và hợp tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam bằng mọi hình thức và phương pháp thích hợp.

Mọi sự ủng hộ và đóng góp của các vị đối với Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) sẽ được ghi nhận, đánh giá cao và sử dụng có hiệu quả.Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các vị đối với Quỹ!

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2010

CHỦ TỊCH DANH DỰ

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP