Cơ cấu tổ chức

In

Chủ nhật, 07 Tháng 3 2021 18:16

I. CƠ QUAN SÁNG LẬP QUỸ VIFOTEC

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Tài chính

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

II. CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

III. HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

1. Chủ tịch Danh dự:  ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

                               G.S. NGUYỄN THIỆN NHÂN

2. Chủ tịch: TSKH PHAN XUÂN DŨNG

3. Phó chủ tịch: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang,Ngọ Duy Hiểu, Trương Chí Trung,Vũ Tiến Lộc, Lê Xuân Thảo 

4. Ủy viên: Lê Huy Vịnh, Đinh Đắc Vĩnh, Nguyễn Sinh Nhật Tân, Nguyễn Quyết Chiến, Lê Xuân Rao, Hoàng Đức Thảo, Phạm Thành Công, Nguyễn Quang Mâu

5. Ủy viên thường trực

- Nguyễn Xuân Tiến                 CN, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

- Văn phòng Quỹ : 13 người

                   - Giám đốc :          Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến

                   - Phó Giám đốc :   Đồng chí Hà Hoàng Yến

                   - Các phòng ban :

 + Phòng Hành chính tổng hợp: Đ.c Đặng Thu Phương, Đ.c Trần Thu Hà; Đ.c Hoàng Thanh Hương

 + Phòng Thông tin và truyền thông : Đ.c Nguyễn Trung Dũng – Trưởng phòng, Đ.c Lê Minh Bằng, Phó trưởng phòng, Đ/c Hồ Anh Quyết, tổ trưởng Tổ truyền thông.

 + Phòng Hợp tác quốc tế: Đ/c Vũ Chung Thoa, Trưởng phòng; Đ/c Phạm Mai Quyên

 + Phòng Kế toán : Đ/c Phạm Thị Liên, kế toán trưởng, đ/c Nguyễn Hồng Minh, đ/c Nguyễn Thanh Hải.

- Các cơ quan phối hợp hoạt động với Quỹ trong suốt 30 năm (1992 – 2022)

+ Ở Trung ương : Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải;

             + Ở địa phương : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở 63 tỉnh, thành trong toàn quốc; Tập đoàn Dầu khí; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất; Tập đoàn Điện lực…